English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 105 (0,0402 секунди)
 
Правата на детето като стандарт за качество на образованието и грижите в детската градина и семейството

Правата на детето като стандарт за качество на образованието и грижите в детската градина и семейството

Монографията представя свързани проучвания, фокусирани върху критични моменти от взаимовръзките между политически решения и актуална регулация на предучилищната институция, както и проучвания на взаимоотношенията между участниците в образователния процес: педагогически специалисти, родители и деца. Целта на тази монография е да се оценят възможностите на детската градина, като образователна общност, да отговори на изискванията за качествено предучилищно образование съобразно стандарта, който задават правата на детето.

Свали документа
Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за ученици

Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за ученици

Този учебен пакет е ценен ресурс, който предлага задълбочено разглеждане на структурата, функциите и различните инициативи на Европейския съюз. С него, учениците могат да тестват своите знания за значението и същността на ЕС.

Свали документа
Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за учители

Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за учители

Целта на този образователен модул е да запознае учениците с темата за участието в демократичните процеси на Европейския съюз и да им даде знанията и уменията, за да могат да упражняват правата си на граждани на ЕС. Като част от това изследване модулът е фокусиран върху Европейската гражданска инициатива. До края на модула учениците ще имат ясна представа каква е целта на инициативата, как действа, как се вписва в по-широкия контекст на демокрацията в Европейския съюз и как могат да я използват, за да предизвикат промяна в света, в който живеят.

Свали документа
Рискове и методи за защита при дистанционна работа.

Рискове и методи за защита при дистанционна работа.

В последните години дистанционната работа се превърна в нещо обичайно за много хора. Макар че тя предлага редица удобства и гъвкавост, свързана е и с множество рискове за сигурността на данните и устройствата. Вижте ги в този документ.

Годишен отчет 2022 г.

Годишен отчет 2022 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2022 г.

Свали документа
Годишен отчет 2021 г.

Годишен отчет 2021 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2021 г.

Свали документа

Годишен отчет 2020 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2020 г.

Свали документа
Годишен отчет 2023 г.

Годишен отчет 2023 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2023 г.

Свали документа
8-те основни кибер заплахи пред НПО организациите

8-те основни кибер заплахи пред НПО организациите

Докато НПО организациите все по-активно работят в дигиталната среда, рисковете от изтичане на информация се увеличават. Стъпките за създаване на адекватна защита са много, изискват средства, време, усилия и отдаденост към осигуряването на безопасност.

Линк към страница
Обучителни програми за младежки групи

Обучителни програми за младежки групи

обучителни програми за насърчаване на активното гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие за младежки групи

Линк към страница
Наръчник за превенция от домашно насилие в помощ на учителите

Наръчник за превенция от домашно насилие в помощ на учителите

Наръчникът дава възможност образователните специалисти да работят по темата с ученици от всички възрастови групи и във всички степени на образованието.

Линк към страница
Управляваме училището с ученическо самоуправление

Управляваме училището с ученическо самоуправление

[Електронен ресурс] : Сборник с добри практики. Състав. Таня Желязкова-Тея ; под общ. ред. на Янка Такева. - София : Институт за информални иновации, 2023. – 292 с. еISBN 978-619-91709-6-0.

Линк към страница
Ръководство „Зелена пътека“ в програмите за дигитално образование при обучение на възрастни

Ръководство „Зелена пътека“ в програмите за дигитално образование при обучение на възрастни

Ръководство „Зелена пътека” предоставя конкретни препоръки за прилагане на енергийно ефективен подход в обучителната дейност и в образователните центрове за възрастни.

Свали документа
Социално-педагогическа работа с млади хора от уязвими общности

Социално-педагогическа работа с млади хора от уязвими общности

Целта на монографията е да се разкрият, доколкото е по силите на автора и на подобен вид издания, възможностите на базираната на терен социално-педагогическа работа сред младите хора от най-уязвимите части на нашето общество. Да се покажат идеи и модели на работа, които отдавна са станали част от системите за социално-педагогическа работа с уязвими млади хора в други общества. И как работата на терен с тези групи съществува като неизменна, станала традиционна част от голямата система на младежката работа.

Линк към страница
Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Сборникът представя ролята на дигиталната гражданска компетентност в социалните и педагогическите практики.

Линк към страница
Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека

Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека

Развиването на знания и компетентности сред учениците, свързани със зачитането на човешките права и свободи, е важен аспект от тяхното образование. Настоящата програма си поставя за цел да подкрепи развитието на социални умения сред учениците, които подкрепят толерантността и намаляват дискриминационните нагласи и прояви на предразсъдъци и език на омразата в българските училища.

Линк към страница
Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Документът представя проучване относно дигитално-медийните умения на младежи в гимназиална възраст

Линк към страница
Наръчник за учители и родители. Как да учим, докато изследваме света около нас?

Наръчник за учители и родители. Как да учим, докато изследваме света около нас?

Онлайн наръчникът се стреми да представи иновативни съвременни образователни подходи, които да бъдат интегрирани чрез игри и различни форми в учебната програма.

Линк към страница

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .MOBI

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала 2022-2023. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .EPUB

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала през 2022-2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа
12345...6