English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 91 (0,0493 секунди)
 
Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Дигитална гражданска компетентност и медийни стереотипи

Сборникът представя ролята на дигиталната гражданска компетентност в социалните и педагогическите практики.

Линк към страница
Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека

Наръчник за програма толерантност, антидискриминация и права на човека

Развиването на знания и компетентности сред учениците, свързани със зачитането на човешките права и свободи, е важен аспект от тяхното образование. Настоящата програма си поставя за цел да подкрепи развитието на социални умения сред учениците, които подкрепят толерантността и намаляват дискриминационните нагласи и прояви на предразсъдъци и език на омразата в българските училища.

Линк към страница
Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Документът представя проучване относно дигитално-медийните умения на младежи в гимназиална възраст

Линк към страница
Наръчник за учители и родители. Как да учим, докато изследваме света около нас?

Наръчник за учители и родители. Как да учим, докато изследваме света около нас?

Онлайн наръчникът се стреми да представи иновативни съвременни образователни подходи, които да бъдат интегрирани чрез игри и различни форми в учебната програма.

Линк към страница

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .MOBI

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала 2022-2023. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .EPUB

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала през 2022-2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .PDF

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала през 2022-2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа
Наръчник на дебатьора

Наръчник на дебатьора

Целта на наръчника, издаден от асоциация „Дебати България“, е да подкрепи чрез подбрани материали развитието и уменията на дебатьорското общество, като предостави изчерпателен ресурс, насочен към успешното изказване и аргументирано отстояване на всяка позиция.

Линк към страница

Рейтинг на висшите училища в България за 2015 г. (том 2)

В том 2 е включена информация за акреди­тираните 51 висши училища в България, за за­стъпените в тях професионални направления и специалности, както и за образователните степени, по които всяко от тях предоставя въз­можност за обучение: професионален бакала­вър, бакалавър и магистър.

Линк към страница

Рейтинг на висшите училища в България за 2015 г. (том 1)

Изследването представя класации на висшите училища в страната по всяко едно от съществуващите в българското висше образование 52 професионални направления. Класациите представляват стандартизирана комплексна оценка на висшите училища по съответното професионално направление на базата на 52 индикатора.

Линк към страница

Демография на четенето на книги

Данните от изследването показват, че всеки трети от пълнолетните у нас (36%) заявява, че изобщо не отделя време за четене на книги, а всеки четвърти (24%) чете почти ежедневно. Възрастните над 60 години четат значително по-рядко от по-младите, а по-критичните към медийната информация четат повече от по-доверчивите.

Линк към страница

Обществено доверие към висшите училища в България през есента на 2021 г.

Анализ на данни от национално представително изследване на общественото мнение. Един от основните резултати показва, че през октомври 2021 година висшите училища попадат сред трите институции и организации с най-високо доверие сред пълнолетните български граждани заедно с Българската православна църква и армията.

Линк към страница

Съвместни програми с чужди висши училища в България през 2021 г.

Публикацията представя данни за броя и вида на съвместните програми с чуждестранни висши училища, събрани за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България през юни 2021 година. Данните са предоставени и верифицирани от самите висши училища.

Линк към страница

Планове за уроци за различните възрастови групи ученици

Примерни планове на уроци за развиване на дигитално-медийната грамотност на базата на задължителното учебно съдържание, разработени от учители.

Линк към страница

Цялостен модел за изграждане на ключовите компетентности в училище

Методически наръчник за развиване на ключовите умения и компетентности в рамките на цялото училище от 1 до 12 клас през учебното съдържание. Изпробван успешно в течение на една учебна година в 90 СОУ в София. Съдържа линкове към допълнителни материали за прилагане на методиката.

Линк към страница

Намери друг начин

Наръчник за учители, съдържащ тематични занятия за повишаване на толерантността на учениците на възраст между 14 и 19 г. към различията и превенция на радикализацията сред младите хора.

Линк към страница

Методика за противодействие на езика на омразата в начален курс на образованието

Аналитичен доклад, представящ методиката „Деца, родители и учители срещу езика на омразата“, изводите от нейното пилотно прилагане в над 10 различни училища и препоръки към образователните институции.

Линк към страница

Младите хора между виртуалното и реалното

Наръчник в помощ на учителя чрез решаване на казуси в учебна среда.

Линк към страница

Другият речник за интернет

Основен курс за млади хора и ултимативен отговор на въпроса „Колко зная за интернет?“. Най-важното за селфито, секстинга, колекционерите, онлайн тормоза, фейковете, хейтърите и троловете, паролите, геолокацията, настройките за сигурност, торентите, пазаруването, игрите и всички други важни за младите хора неща, които никой преди не се е сетил да събере на едно място.

Линк към страница

Отново на училище

Помагало за деца и младежи представя пет коварни ситуации онлайн и как могат да бъдат избегнати.

Линк към страница
1234...5