English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 101 (0,0374 секунди)
 

Демография на четенето на книги

Данните от изследването показват, че всеки трети от пълнолетните у нас (36%) заявява, че изобщо не отделя време за четене на книги, а всеки четвърти (24%) чете почти ежедневно. Възрастните над 60 години четат значително по-рядко от по-младите, а по-критичните към медийната информация четат повече от по-доверчивите.

Линк към страница

Обществено доверие към висшите училища в България през есента на 2021 г.

Анализ на данни от национално представително изследване на общественото мнение. Един от основните резултати показва, че през октомври 2021 година висшите училища попадат сред трите институции и организации с най-високо доверие сред пълнолетните български граждани заедно с Българската православна църква и армията.

Линк към страница

Съвместни програми с чужди висши училища в България през 2021 г.

Публикацията представя данни за броя и вида на съвместните програми с чуждестранни висши училища, събрани за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България през юни 2021 година. Данните са предоставени и верифицирани от самите висши училища.

Линк към страница

Планове за уроци за различните възрастови групи ученици

Примерни планове на уроци за развиване на дигитално-медийната грамотност на базата на задължителното учебно съдържание, разработени от учители.

Линк към страница

Цялостен модел за изграждане на ключовите компетентности в училище

Методически наръчник за развиване на ключовите умения и компетентности в рамките на цялото училище от 1 до 12 клас през учебното съдържание. Изпробван успешно в течение на една учебна година в 90 СОУ в София. Съдържа линкове към допълнителни материали за прилагане на методиката.

Линк към страница

Намери друг начин

Наръчник за учители, съдържащ тематични занятия за повишаване на толерантността на учениците на възраст между 14 и 19 г. към различията и превенция на радикализацията сред младите хора.

Линк към страница

Методика за противодействие на езика на омразата в начален курс на образованието

Аналитичен доклад, представящ методиката „Деца, родители и учители срещу езика на омразата“, изводите от нейното пилотно прилагане в над 10 различни училища и препоръки към образователните институции.

Линк към страница

Младите хора между виртуалното и реалното

Наръчник в помощ на учителя чрез решаване на казуси в учебна среда.

Линк към страница

Другият речник за интернет

Основен курс за млади хора и ултимативен отговор на въпроса „Колко зная за интернет?“. Най-важното за селфито, секстинга, колекционерите, онлайн тормоза, фейковете, хейтърите и троловете, паролите, геолокацията, настройките за сигурност, торентите, пазаруването, игрите и всички други важни за младите хора неща, които никой преди не се е сетил да събере на едно място.

Линк към страница

Отново на училище

Помагало за деца и младежи представя пет коварни ситуации онлайн и как могат да бъдат избегнати.

Линк към страница

Младежите водят промяната

Методика за подготовка на младежи за обучители на връстници по темата за превенция на сексуалната експлоатация онлайн.

Линк към страница

Програма „Младите (въз)действат“

Наръчник с 13 обучителни модула за развиване на дигитално-медийна грамотност, социални и лидерски умения, работа в екип и активно гражданство у младите хора.

Линк към страница

Пътешествия по метода на Дизайн мисленето (Design Thinking)

Наръчник с разработени планове (базирани на метода „Дизайн мислене“) за провеждане на различни инициативи и обучения, сред които младежки медийни проекти, обучения по метода „връстници обучават връстници“, събития за набиране на средства, доброволчески инициативи и др.

Линк към страница

Добре дошли в 5 клас!

Наръчник за родители на петокласници. Помага на родители на деца, преминаващи от началното към прогимназиалното обучение, и отговаря на въпроса: Страшен ли е „страшният“ 5 клас? В секцията за безопасен интернет ще научите за типичните рискове в онлайн живота на децата на тази възраст и как да им помогнете да се справят с тях.

Линк към страница

Къде сме когато сме онлайн?

Брошурата е предназначена за родители на деца и тийнейджъри. В нея можете да намерите най-актуалните и популярни сред младежите и тийнейджърите приложения, социални мрежи и игри и интересни факти за тях, като на пример на колко години Фейсбук позволява човек да има профил.

Линк към страница

Препоръки за сигурност при дистанционно обучение

Препоръки за учители и родители за осигуряване на безопасно дистанционно обучение.

Линк към страница

Грамотни деца в дигиталната ера

Наръчник за най-честите опасности онлайн и начините за предотвратяването им.

Линк към страница

Медийна грамотност в класната стая

Съвременно помагало за преподаване на медийна грамотност на ученици от гимназиалния курс. Наръчникът е полезен ресурс за учителите, които искат да помогнат на своите ученици да развият критично мислене и да се ориентират в заобикалящата ги медийна среда. Такива умения са особено необходими в епохата на постистината и разпространението на фалшиви новини.

Линк към страница
Каталог на Националната награда за детски книги „Бисерче вълшебно“

Каталог на Националната награда за детски книги „Бисерче вълшебно“

10 години Национална награда „Бисерче вълшебно". Юбилеен каталог.

Линк към страница

Окончателен доклад по Програма СЕО 2020-2022 на Фондация "Лъчезар Цоцорков"

Този доклад обобщава анализа и заключенията от процеса на изпълнение и резултатите от програма СЕО на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ в периода май 2020 – юни 2022 г.

Свали документа
12345...6