English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 138 (0,0383 секунди)
 

Какво и как „плаща” държавата: действащи механизми за финансиране на ЮЛНЦ

Публикацията предлага анализ на бюджетните средства за ЮЛНЦ от източници, различни от субсидиите от централния бюджет

Линк към страница

Обществените консултации - инструмент за модерни и отворени политики

Публикацията е ръководство с практически насоки за прилагането на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община.

Линк към страница

Навигатор в дигитализацията и демократизацията на гражданското участие

Навигаторът е полезен инструмент, който напомня кои са основните стъпки, които трябва да минем при всяка форма на гражданско участие; дава ориентир за възможностите на някои дигитални инструменти и как да ги използваме за по-добро участие на гражданите; насочва по пътя към демократизиране на участието чрез дигитализирането му.

Линк към страница

Пътна карта - план за прилагане на новото законодателство в социалната сфера

Документът има задачата да даде яснота за всички участници в системата за новостите, измененията и периода на преход, и така да направи реформата много по-лесна, безпроблемна и безконфликтна.

Линк към страница

Доклад за извършване на последваща оценка на въздействието на закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Основните заключения от проучването са, че нормативната и институционалната рамка на политиката за насърчаване на социалните предприятия в България има нужда от опростяване, допълване и разясняване.

Линк към страница

Антикорупционни институции 2020: проблемите се задълбочават

С настоящото изследване се продължава осъществяваното от АКФ ежегодно независимо гражданско наблюдение на най-значимите наказателни разследвания на предполагаемо корупционно поведение по високите етажи на властта. Допълнително в настоящия доклад са изследвани 18 случаи от последните пет години на разследвания на корупция по високите етажи на местната власт – касаещи най-вече кметове на общини и областни управители.

Линк към страница

Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН

Основни документи, свързани с правата на хората с увреждания.

Линк към страница

Гласовете на жените в България

Публикацията е анализ на дълбочинни биографични интервюта с жени, живеещи във всички 6 района на България

Свали документа
Ромските жени и икономическото неравенство

Ромските жени и икономическото неравенство

В анализа „Ромските жени и икономическото неравенство“ Фондация „Екатерина Каравелова“ съвместно с авторката Светла Енчева поглежда в дълбочина темата за ромските жени и защо икономическото неравенство е устойчива тема в техните житейски истории.

Свали документа

Палиативни грижи за деца в България: предизвикателства и перспективи

Докладът представя резултати от работата по проект, насочен към формулиране, разработване, прилагане и оценка на здравни публични политики в областта на палиативните грижи за деца.

Линк към страница

Доклад за прилагането на европейската Гаранция за детето в България

Eurochild Child Guarantee Taskforce. Recommendations for the Child Guarantee National Action Plan in Bulgaria

Гаранция за детето е създадена от ЕК за да осигури достъп до жилище, храна, здравопазване и образование за всяко дете в риск от бедност и социално изключване в ЕС. Докладът за прилагането й в България показва публичните политики и мерки в подкрепа на децата.

Линк към страница

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат EPUB

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат MOBI

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора. Съставители: Георги Генчев, Ралица Николова Редактори: Любомир Василев, Георги Генчев Графичен дизайн: Владимир Любенов Илюстрация на предна корица: Oreste Vinciguerra, платформа The Greats Снимките в сборника са предоставени от гражданските организации от очерците. Издател: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) © Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП), 2021 г.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат PDF

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Анализ на поведението на пътниците на база цифрови данни за подобряване качеството на транспортните услуги в София

Passenger behavior analysis

Анализът е направен в рамките на европейската инициатива за иновативни решения в градоустройството - Urban Innovative Actions (UIA) и проект Innoair Sofia. Той спомага за намиране на добри градоустройствени решения за "зелена" транспортна система в София.

Линк към страница

131 идеи за овластяване в прехода към устойчива градска мобилност

В наръчника можете да откриете практически примери и предложения за местните власти, университетите и образователните институции и бизнеса, които формират взаимодействията и индивидуалните избори на гражданите.

Линк към страница

Дизайн семинар за съвместно генериране на стимули за преминаване към устойчив транспорт

Семинарът е част от проект ИНОЕЪР „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“. Задачата на семинара е да се открият стимули, които да мотивират гражданите да се откажат от ежедневното използване на автомобил и да използват устойчив транспорт в града.

Линк към страница

Справочник за замърсяването на въздуха

Документът дава разбираемо обобщение на факторите, влияещи върху нивата на различни замърсители в атмосферата и как неблагоприятното им въздействие може да бъде премахнато или ограничено, за да се подобри качеството на въздуха в градовете в краткосрочен и дългосрочен план. Справочникът съдържа също стандартите за качество на въздуха от Европейския съюз и Световната здравна организация (СЗО) и информация за това как замърсяването на въздуха може да повлияе човешкото здраве, екосистемите и биологичното разнообразие, изменението на климата и културното наследство. Представени са също и вече разработените системи за мониторинг на качеството на въздуха в София, както и стратегии за управление на качеството на въздуха и добри практики от различни държави по света.

Свали документа

Пети Социален петък

„Социални петъци“ е инициатива на група граждански организации, с цел обсъждане на важни въпроси за адекватно прилагане на Закона за социалните услуги. Участниците в дискусииите са доставчици на социални услуги за деца и възрастни с увреждания, за деца и семейства, за възрастни хора, за хора в риск, както и представители на общини.

Свали документа

Трети Социален петък

Темата е "Планиране на социалните услуги и Национална карта на услугите според Проект на Наредбата за планиране на социалните услуги.

Свали документа
12345...7