English   14223 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Покана за проекти за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Срок за кандидатстване: от 12.09.2011 г. до 08.12.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, ...

НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" обявява ІІI сесия на конкурса

Срок за кандидатстване: от 08.11.2011 г. до 02.12.2011 г.
НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"обявява ІІI сесия на конкурсаза финансиране на:- участия в международни културни форуми в чужбина на ...

Грантове на Фондация Starbucks за организации, фокусирани върху младежта

Срок за кандидатстване: от 01.11.2011 г. до 01.12.2011 г.
Краен срок: 1 декември 2011 г. Фондация Starbucks се интересува в подкрепа на организации, които предоставят на младите хора ...

Покана за подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми

Срок за кандидатстване: от 29.09.2011 г. до 01.12.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми - ...

Покани за проекти по програмата за учене през целия живот

Срок за кандидатстване: от 15.08.2011 г. до 01.12.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програмата за учене през целия живот за 2012 г.ЦелОсновната цел на програмата ...

Покана за подкрепа на европейски сдружения в областта на образованието

Срок за кандидатстване: от 29.09.2011 г. до 30.11.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Жан Моне". Поканата е по ключова дейност 3 - подкрепа за сдружения, ...

Покана за подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби

Срок за кандидатстване: от 26.09.2011 г. до 25.11.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби. Поканата е по програма ...

Покана за подкрепа на продуцентски проекти - игрално, документално и анимационно кино

Срок за кандидатстване: от 26.09.2011 г. до 25.11.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за подкрепа на продуцентски проекти - игрално,  документално и анимационно ...

Покана за проекти в областта на младежките дейности

Срок за кандидатстване: от 14.09.2011 г. до 15.11.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за подкрепа за организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в ...

Обява за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011-2015, подпрограма 1 Развитие на мрежата от Младежки ...

Срок за кандидатстване: от 26.10.2011 г. до 14.11.2011 г.
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ"   на основание чл. 8, ал. 3  от Наредба № 4 ...

Покана за проекти по програма "Младежта в действие"

Срок за кандидатстване: от 27.07.2011 г. до 03.11.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по поддейност 4.6 "Партньорства" на програма "Младежта в действие".ЦелОсновната ...

Покана за проекти за аудиовизулани фестивали по програма МЕДИА 2007

Срок за кандидатстване: от 19.09.2011 г. до 31.10.2011 г.
Обявена е покана за проектни предложения по програма МЕДИА 2007.ЦелЦелите на настоящата покана са:- да се насърчи промоцията и ...

Покана за проекти за европейска мрежа за професионално образование и обучение

Срок за кандидатстване: от 03.10.2011 г. до 20.10.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения  към Европейската мрежа на Cedefop  за професионално образование ...

Покана за проекти по програма "Еразъм за млади предприемачи"

Срок за кандидатстване: от 06.09.2011 г. до 17.10.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Еразъм за млади предприемачи".ЦелЦелта на настоящата покана е да пом ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №: BG ERF 2010/05-D3.01, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ ФОНД

Срок за кандидатстване: от 21.09.2011 г. до 07.10.2011 г.
На основание Заповед № 490/15.09.2011 г. на Ръководителя на Отговорния орган, Държавната агенция за бежанците при Министерския ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG ERF/2010/06-D1.01, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ ФОНД

Срок за кандидатстване: от 21.09.2011 г. до 30.09.2011 г.
Въз основа на Заповед № 489/15.09.2011г. на Ръководителя на Отговорния орган Държавната агенция за бежанците при Министерския ...

Покана за проекти "Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика"

Срок за кандидатстване: от 19.07.2011 г. до 30.09.2011 г.
Обявена е покана за проектни предложения за разработване на комуникационни мерки във връзка с общата селскостопанска ...

Покана за проекти "Без граници - компонент 1" по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Срок за кандидатстване: от 01.07.2011 г. до 30.09.2011 г.
Обявена е покана за проекти "Без граници - компонент 1" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".ЦелОсновна цел ...

Покана за проекти по програма МЕДИА

Срок за кандидатстване: от 16.06.2011 г. до 23.09.2011 г.
Обявена е покана за проектни предложения по програмата за подпомагане на сътрудничество в областта на аудиовизията между ЕС и ...

Покана за проекти за интегриране на ромите в образованието

Срок за кандидатстване: от 01.07.2011 г. до 16.09.2011 г.
Обявена е покана за проектни предложения за насърчаване на интегрирането на ромите във и чрез образованието. Поканата е по ...
 
1...4950515253