English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Покана за проекти за безопасен интернет

Срок за кандидатстване: от 01.02.2012 г. до 29.03.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за действия, които да бъдат финансирани по програмата на Общността за защита на ...

Конкурс: Програма "М-Тел ЕКО Грант"

Срок за кандидатстване: от 27.02.2012 г. до 23.03.2012 г.
От 27 февруари 2012 година Мобилтел дава старт на четвъртото издание на своята грантова програма, която компанията провежда ...

Покана по "Сътрудничество" и "Капацитети" към Седма рамкова програма за научни изследвания

Срок за кандидатстване: от 12.01.2012 г. до 20.03.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по работните програми за 2012 г. на Седмата рамкова програма за научни изследвани ...

Покана за проекти по втората програма за действие на общността в областта на здравето

Срок за кандидатстване: от 12.12.2011 г. до 09.03.2012 г.
Обявена е покана за представяне на кандидатури  по "Здраве — 2012 г." в рамките на Втора програма за действие на общността ...

ФРГИ и "ЕВРОФУТБОЛ" - конкурс "Спортни таланти" за младежи между 16 и 25 години

Срок за кандидатстване: от 18.01.2012 г. до 29.02.2012 г.
Целта на конкурса "Спортни таланти" е да бъдат подпомогнати финансово млади спортни надежди. Инициативата е част от мащабния соц ...

Покана за проекти за електронните форми за обучение във висшето образование

Срок за кандидатстване: от 02.01.2012 г. до 21.02.2012 г.
Обявена е покана за представяне на проектни предложения "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на ...

Bтора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Срок за кандидатстване: от 22.11.2011 г. до 20.02.2012 г.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в ...

Покана за проекти "Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система"

Срок за кандидатстване: от 19.10.2011 г. до 16.01.2012 г.
Обявена е покана за представяне на проекти "Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система". Тя се реализира в ...

Покана за проекти "Половите аспекти в кариерните структури и кариерното развитие"

Срок за кандидатстване: от 13.10.2011 г. до 12.01.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за подкрепа на стратегията за наблюдение и контрол относно свързаните с пола ...

Покана за проекти "Нощ на учените" по Седма рамкова програма

Срок за кандидатстване: от 03.10.2011 г. до 10.01.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по работна програма "Хора" на Седмата рамкова за научни изследвания,  ...

Покана за проекти "Безопасен труд"

Срок за кандидатстване: от 19.10.2011 г. до 21.12.2011 г.
Обявена е покана за представяне на проекти "Безопасен труд" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". ...

Покана за подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудио-визуални творби

Срок за кандидатстване: от 30.09.2011 г. до 16.12.2011 г.
Обявена е покана за подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудио-визуални творби по програма МЕДИА ...

Покана за проекти за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Срок за кандидатстване: от 12.09.2011 г. до 08.12.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, ...

НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" обявява ІІI сесия на конкурса

Срок за кандидатстване: от 08.11.2011 г. до 02.12.2011 г.
НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"обявява ІІI сесия на конкурсаза финансиране на:- участия в международни културни форуми в чужбина на ...

Грантове на Фондация Starbucks за организации, фокусирани върху младежта

Срок за кандидатстване: от 01.11.2011 г. до 01.12.2011 г.
Краен срок: 1 декември 2011 г. Фондация Starbucks се интересува в подкрепа на организации, които предоставят на младите хора ...

Покана за подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми

Срок за кандидатстване: от 29.09.2011 г. до 01.12.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми - ...

Покани за проекти по програмата за учене през целия живот

Срок за кандидатстване: от 15.08.2011 г. до 01.12.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програмата за учене през целия живот за 2012 г.ЦелОсновната цел на програмата ...

Покана за подкрепа на европейски сдружения в областта на образованието

Срок за кандидатстване: от 29.09.2011 г. до 30.11.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Жан Моне". Поканата е по ключова дейност 3 - подкрепа за сдружения, ...

Покана за подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби

Срок за кандидатстване: от 26.09.2011 г. до 25.11.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби. Поканата е по програма ...

Покана за подкрепа на продуцентски проекти - игрално, документално и анимационно кино

Срок за кандидатстване: от 26.09.2011 г. до 25.11.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за подкрепа на продуцентски проекти - игрално,  документално и анимационно ...
 
1...495051525354