English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Фондация за гражданско образование “МОСТ България”

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Управителен орган

Лице за контакт Представляващ (и) Членове на управителния орган

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ