Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Фондация ”Програмен и аналитичен център за европейско право”

Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Георги Генчев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.