English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Фондация ”Програмен и аналитичен център за европейско право”

Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Управителен орган

Лице за контакт Представляващ (и) Членове на управителния орган

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ