Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

Библиотека

14 май 2021
Нов
Бюлетин на Фондация Лале за месец май 2021 г.

свали документа
11 май 2021
БХК: Правата на човека в България 2020

свали документа
16 април 2021
Бюлетин на Фондация Лале за месец април 2021 г.

свали документа
15 февруари 2021
Бюлетин на Фондация Лале за месец февруари 2021 г.

свали документа
18 януари 2021
Бюлетин на Фондация Лале за месец януари 2021 г.

свали документа
07 януари 2021
Обзорен за 2020 г. брой 12 (204) на месечния информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация.

Излезе обзорният за 2020 г. брой 12 (204) на месечния информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация. Достъпен е на сайта ни, а по-долу ви представяме акцентите, които маркираха изминалата година. 1. Съдът в Страсбург осъди България за прекомерни съдебни разноски, възложени върху неправителствена организация по дело от обществен интерес Коментар на Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ С решение от 15 декември по делото Национално движение „Екогласност“ срещу България (жалба no 31678/17) Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) единодушно прие, че държавата е нарушила чл.1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за правата на човека, който гарантира правото на всеки да се ползва мирно от своите притежания. Като отнемане на собственост е прието осъждането на неправителствената организация да плати сума в размер на 12 000 лв. за адвокатско възнаграждение на третото заинтересовано лице по дело във Върховния административен съд – АЕЦ „Козлодуй“. 2. Обзор 2020: Правна помощ Кирил Терзийски, ПДИ Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2020 в някои от постъпилите случаи ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация. 3. Обзор 2020: Съдебни дела Кирил Терзийски, ПДИ През 2020 правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. 4. Новини от съдебната зала Кирил Терзийски, ПДИ Адвокат Терзийски резюмира развитието на две наскоро приключили дела за достъп до обществена информация: на Фондация „Последната клетка“ срещу Министерство на земеделието, храните и горите и на Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу Министерство на вътрешните работи. 5. Обзор 2020: По света Подбра Ралица Кацарска, ПДИ Преглед на най-важните събития в областта на достъпа до информация по света и в Европа за изминалата 2020 г. 6. От медиите Ралица Кацарска, ПДИ Най-важните новини от България, засягащи: ➤ Достъпа до информация ➤ АЕЦ Козлодуй ➤ Съдебна власт ➤ Законодателство ➤ Държавна и местна администрация ➤ Околна среда

свали документа
25 ноември 2020
Бюлетин на Фондация Лале за месец ноември 2020 г.

свали документа
16 октомври 2020
Бюлетин на Фондация Лале за месец октомври 2020 г.

свали документа
24 септември 2020
Бюлетин на Фондация Лале за месец септември 2020 г.

свали документа
09 юни 2020
Брой 5 (197) на Информационния бюлетин на ПДИ

В новия брой 5 (197) на месечния информационен бюлетин на ПДИ можете да прочетете: 1. Анализи: Състоянието на достъпа до информация ‘2019 Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ ...

свали документа
18 май 2020
Информационен електронен бюлетин №5 на фондация "Общество на децата"

Нашият нов проект. Информационен електронен бюлетин:

свали документа
06 април 2020
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация за месец март 2020

В броя четете: Достъп до информация във време на извънредно положение; трудно или лесно се получава достъп до четири индивидуални административни акта чрез заявления за достъп до информация по електронен път от съда; Промениха ли се практиките по достъп до информация с новото ръковоство в община Видин; изпълняват ли задълженията си по ЗДОИ библиотеките в страната; подадени жалби срещу откази за предоставяне на информация; новини от света.

свали документа
13 февруари 2020
Бюлетин на Фондация Лале за месец февруари 2020 г.

свали документа
20 януари 2020
Бюлетин на Фондация Лале за месец януари 2020 г.

свали документа
08 януари 2020
Работна програма за 2020 г. на програма "Европа за гражданите"

свали документа
17 декември 2019
Бюлетин на Фондация Лале, декември 2019 г.

свали документа
09 декември 2019
Европейската комисия публикува доклад за България: Мониторинг на образованието и обучението през 2019

Обзорът за 2019 г. се основава на най- актуалните количествени и качествени данни, за да представи и да направи оценка на най-важните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава — членка на ЕС. Усилията за модернизиране на системата за образование и обучение продължават, но подобряването на нейното качество, приложимост за пазара на труда и приобщаващ характер продължава да бъде предизвикателство, се казва в доклада.

свали документа
05 декември 2019
Брой 11 (191) на Информационния бюлетин на ПДИ

В новия брой на месечния електронен бюлетин на ПДИ ще прочетете дали ще има постоянна Правна комисия в новия ОбС във Варна?; Как достъпът до информация спечели изборите в Ямбол; за Свилен Димитров и неформална група "Протест Силистра"; новини от съдебната зала; международни новини и преглед на печата за месец ноември.

свали документа
25 ноември 2019
Бюлетин на Фондация Лале, ноември 2019 г.

свали документа
06 ноември 2019
Информационен бюлетин на ПДИ - Брой 10(190), Октомври 2019 г.

В октомврийския брой на Информационния бюлетин на ПДИ четете: прозрачни ли са районните администрации на Столична община и как отговарят на заявленията за достъп до информация; новини от съдебната зала; как информация, поискана за едно и също, но в различно време, се оказва различна; преглед на печата.

свали документа
   1  2  3  4  ... 31   »

Търсене на публикация