English   14242 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Бюлетини

Над 62% от българските граждани имат позитивно отношение към бежанците у нас

Социологическо проучване отчита нагласите на българското общество към бежанците. Позитивна промяна в отношението на българските граждани към бежанците отчита социологическо проучване на агенция BluePo!nt, проведено в периода 10-22 август 2022 г. сред 800 мъже и жени на възраст между 18 и 70 г. То е реализирано в изпълнение на съвместен проект на Българския Червен кръст в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето „Да опознаем другия", с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз с насоченост към граждани на трети страни, които пребивават законно в България или лица, търсещи и получили международна закрила.

линк към страница

Индекса на човешкото развитие на ООН 2021/2022

Индексът на човешкото развитие на ООН, който се проследява от 1990 г., за да се измерят и други характеристики на благосъстоянието, освен икономическия растеж взема предвид фактори като продължителност на живота, достъпа до образование и личните доходи като измерител на качеството на живот.

линк към страница

Бюлетин на Фондация Лале за месец юли 2022


линк към страница

Children's Society Foundation's new E-Bulletin 9-2021

Children's Society Foundation's new E-Bulletin 9-2021 - https://pin.it/1S4aTyR

линк към страница

Children\'s Society Foundation\'s new E-Bulletin 8-2021

Children's Society Foundation's new E-Bulletin 8-2021- https://sway.office.com/GWtnGPDmv12Clk2w?ref=Link

линк към страница

Children's Society Foundation - Bulgaria, E-Bulletin 6-2021

Children's Society Foundation - Bulgaria - https://www.pinterest.com/pin/552113235577529938

E-Bulletin 6-2022

Children's Society E-Bulletin 6-2022 - https://sway.office.com/XPb3j1cGJpz1vxg8?ref=Link

линк към страница

E-Bulletin 5-2022

Children's Society E-Bulletin 5-2022: https://sway.office.com/3DjqZxbGcKXHLZ0A?ref=Link

линк към страница

Children's Society E-Bulletin 4-2022

Children's Society E-Bulletin 4-2022: https://sway.office.com/pFn3vogIJkQXvWyo?ref=Link

линк към страница

Бюлетин на Фондация Лале за месец май 2022


линк към страница

Бюлетин на Фондация Лале за месец април 2022


линк към страница

Бюлетин на Фондация Лале за месец март 2022


линк към страница

Бюлетин на Фондация Лале за месец февруари 2022


линк към страница

Информационен бюлетин на ПДИ, Брой 1 (217): Kонференция „Достъпът до информация – постижения и предизвикателства“

Броят е посветен на международната конференция „Достъпът до информация – постижения и предизвикателства“, част от проекта Форум „Достъп до информация“, финансиран от Фонд Активни граждани България в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

линк към страница

Бюлетин на Фондация Лале за месец януари 2022

.

линк към страница

Преглед и анализ на неравенството във възможностите в България

Докладът в изготвен по проект на Институт за пазарна икономика „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” 2021 г.

линк към страница

Доверие към неправителствените организации през есента на 2021 г.

Изследването е осъществено от Алфа рисърч и финансирано от Институт Отворено общество – София.

линк към страница

Бюлетин на Фондация Лале за месец декември 2021


линк към страница

Аналитичен доклад: Все по-устойчиви патриархални нагласи – все по-малко жени в парламента

Жените в новия парламент ще бъдат 57, което е едва 23,75% от общия му състав. Делът на жените в последните три парламента последователно спада. Това е ясен сигнал за устойчивите патриархални нагласи в българското общество и в политиката ни, се казва в нов доклад на Фондация „Екатерина Каравелова“.

линк към страница

Children's Society Foundation Bulgaria E-Bulletin

The new bulletin from the Children’s Society Foundation Bulgaria aims at discovering new principles and dialogues among partners. It underscores two concerning facts: First, as we always confirm, we work to promote the democratic process at all levels, especially those for the children in our society. And second, we are taking strong measures to work for transference, freedom of expression, and working alliance against all false narratives and destructive behaviors.

линк към страница
12345...32