English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Книги и документи

Правна уредба на културното наследство в България и ЕС

Фондация ПАЦЕП, 2007.

линк към страница

Правна уредба на археологическото наследство

Фондация ПАЦЕП, 2007.

линк към страница

Социалните услуги в България

Фондация ПАЦЕП, 2008, на български език.

линк към страница

Сравнително законодателно проучване на тема "Законодателна уредба на доброволния труд в ЕС и страните извън него"


линк към страница
1...4041424344