Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23

Библиотека

11 декември 2018
Наръчник за НПО „Защита на личните данни"

Български център за нестопанско право издаде Наръчник за НПО „Защита на личните данни“, който е подготвен от автори от Програма Достъп до Информация. Целта на наръчника е да запознае неправителствените организации със специфичните изисквания и задълженията, които произтичат за тях от действащото законодателство след влизане в сила на Общия регламент относно защита на личните данни на 25 май 2018 г.

свали документа
11 декември 2018
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

свали документа
07 декември 2018
На вниманието на организаторите на събития през 2019 г., по време на които се предлага храна и напитки на участниците - Календар за православния пост през 2019 г.

свали документа
03 декември 2018
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП „Иновации и конкурентоспособност"

свали документа
03 декември 2018
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП „Околна среда" 2014-2020

свали документа
30 ноември 2018
Децата в училище – 48 незададени въпросa

Неформалното обединение "Професионална общност за приобщаващо образование" отговаря на някои важни въпроси, свързани с децата в училище, които родителите рядко задават на представителите на училищната институция. Въпросите са подбрани от членовете на Общността, в която участват директори, учители, психолози, логопеди, училищни медиатори и университетски преподаватели.

свали документа
29 ноември 2018
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП „Развитие на човешките ресурси"

свали документа
29 ноември 2018
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на Програма за морско дело и рибарство

свали документа
23 ноември 2018
Антидемократичната пропаганда в България - част втора

Втора част. Медиите онлайн през 2017 г. Честотно измерване и анализ на съдържанието. Издава - Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София

свали документа
22 ноември 2018
Социологическо проучване "Медии и външна политика. Мнения на българите"

Две трети от българските граждани - 63%, смятат, че медиите в страната са зависими в работата си. Това показва изследване на фондация „Конрад Аденауер" и „Алфа Рисърч" за свободата на медиите и доверието в международните институции и държави.

свали документа
22 ноември 2018
Работна програма за 2019 г. на програма "Европа за гражданите" 2014-2020

свали документа
19 ноември 2018
Платформа с полезна информация за предотвратяване, разпознаване и преодоляване на последиците от насилието върху деца. Съществуващи услуги в страната.

свали документа
15 ноември 2018
Проучване „Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България"

Автори - експертите по демография доц. д-р Георги Бърдаров и доц. д-р Надежда Илиева.

свали документа
09 ноември 2018
Гражданският сектор в България: Публичен образ и медийни политики

Доклад на Фондация „Медийна демокрация” с подкрепата на Български фонд за жените и Civitates – инициатива за филантропия, демокрация и солидарност в Европа.

свали документа
02 ноември 2018
Как да помогна на дете, което се нуждае от закрила?

Ако разбера за дете, което се нуждае от закрила, съм длъжен незабавно да уведомя: ....

свали документа
02 ноември 2018
Книга „Да преподаваме с мисъл за бедността"

Влиянието на бедността върху детския мозък и как може училището да помогне от Ерик Дженсън. В книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността: Влиянието на бедността върху детския мозък и как може училището да помогне’ педагогът с дългогодишен опит Ерик Дженсън отправя непоколебим поглед върху бедността и как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати. Той показва как училищата могат да подобрят академичните постижения и да подготвят за живота учениците в икономически неравностойно положение. Книгата разкрива: какво е бедността и как тя влияе на учениците; кои са двигателите на промяна на макрониво (в училищата) и на микрониво (в ученика); ефективни стратегии и начини да се приложат най-добрите практики във всяко училище; как да се мобилизират необходимите ресурси, за да има промяна. Книгата е преведена и отпечатана от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ с финансиране от Фондация „Америка за България.“

свали документа
29 октомври 2018
Ранното детско развитие в България

Изследване на системите подкрепящи ранното детско развитие, взаимовръзките и взаимодействието между тях и с родителите. Изследователският доклад се издава по проект „Грижа в ранната възраст", изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ с финансиране от фондация „ОУК“.

свали документа
29 октомври 2018
Какво ще се случи с гражданското общество в ЕС до 2030 г.

Гражданските организации трябва да отговорят адекватно на промените на съвременния свят и да прилагам иновативни решения за справяне с проблемите си. Това е един от основните изводи, който прави анализът „Еволюция на гражданското общество в ЕС до 2030.“

свали документа
22 октомври 2018
Проучване на нагласите на българските неправителствени организации спрямо анти-НПО реториката и начините за противодействие

Проучването е проведено през септември 2018 г.

свали документа
16 октомври 2018
Окончателен доклад „Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете"

свали документа
«   1 ... 4  5  6  7  8  9  10  ... 41   »

Търсене на публикация